Co řekl Ježíš o službě?


Ježíš řekl: „Jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží“ (Lukáš 22:27). Jako praví následovníci Ježíše musíme také sloužit druhým. Služba pomáhá ostatním, kteří pomoc potřebují. Křesťanská služba vyrůstá z opravdové lásky ke Spasiteli az lásky a zájmu o ty, kterým nám dává příležitosti a vedení, abychom pomohli.

Co říká Ježíš o službě?

Ježíš jednou řekl, že cokoli děláme nejmenšímu ze svých bližních, činíme jemu. Takže pokud Mu opravdu chcete sloužit, nejlepší způsob, jak začít, je sloužit potřebným.

Co říká Bible o službě?

Neboť, bratří, jste povoláni ke svobodě; jen nepoužívejte svobodu pro příležitost k tělu, ale služte si navzájem láskou. Neboť všechen zákon se naplňuje v jednom slově, i v tomto; Milovat budeš bližního svého jako sám sebe.“

Jak Ježíš ukázal, že moc je ke službě?

Nakrmil davy hladových lidí. Myl svým učedníkům nohy. Uzdravoval nemocné a dokonce křísil mrtvé. Ježíš učil důležitosti služby.


Posted

in

by

Tags: