Τι λέει η Βίβλος για τις αποστολές και την προβολή;


Είναι η προσέγγιση Βιβλική; Απάντηση: Αν θέλουμε να υπακούσουμε στη θεμελιώδη εντολή του Ιησού να «κάνετε στους άλλους ό,τι θα θέλατε να κάνουν σε εσάς», πρέπει να απευθυνθούμε στους γύρω μας. Το προς Ρωμαίους 12 είναι ένα βασικό απόσπασμα για να σκεφτούμε τα ισχυρά γραφικά θεμέλια για το είδος της εργασίας προβολής του Κήπου. Η Γραφή διδάσκει ότι όλοι καλούμαστε να γίνουμε ιεραπόστολοι είτε υπηρετούμε σε ιεραποστολές στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Όλοι καλούμαστε να πάμε σε όλο τον κόσμο και να κάνουμε μαθητές (Ματθαίος 28:19). Ωστόσο, πολλοί από εμάς έχουμε λανθασμένες προοπτικές για την υποστήριξη αποστολών. Μερικοί μπορεί να αισθάνονται ότι δεν καλούνται να υποστηρίξουν αποστολές.

Τι λέει η Βίβλος για την προβολή;

Είναι βιβλική η προβολή; Απάντηση: Αν θέλουμε να υπακούσουμε στη θεμελιώδη εντολή του Ιησού να «κάνετε στους άλλους ό,τι θα θέλατε να κάνουν σε εσάς», πρέπει να απευθυνθούμε στους γύρω μας. Το προς Ρωμαίους 12 είναι ένα βασικό απόσπασμα για να σκεφτούμε τα ισχυρά γραφικά θεμέλια για το είδος της εργασίας προβολής του The Garden.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ προσέγγισης και αποστολής;

Είναι τοποθεσία. Η προσέγγιση είναι το μέρος της Μεγάλης Επιτροπής που παραμένει μέσα στη μικρή κοινότητα της εκκλησίας. Οι αποστολές είναι το μέρος της Μεγάλης Επιτροπής που θα φτάσει στα έθνη όπως είναι εκείνο το τμήμα που διασχίζει τα σύνορα.

Ποιος είναι ο σκοπός της αποστολής σύμφωνα με τη Βίβλο;

Αν και η Βίβλος μπορεί να μην χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τη λέξη «αποστολή», η έννοια έχει τις ρίζες της στη βιβλική αλήθεια. Η αποστολή υποδηλώνει σκόπιμη κίνηση – αποστολή από το ένα μέρος στο άλλο για έναν σκοπό. Οι απόστολοι του Ιησού ήταν από τους πρώτους που στάλθηκαν σε μια αποστολή για να μοιραστούν αυτά που διακήρυττε ο Ιησούς.

Τι λέει ο Θεός για το έργο της αποστολής;

Ο Κύριος Μας Υπόσχεται Ευλογίες για να Κάνουμε Ιεραποστολικό Έργο Έχει επίσης πει ότι όσοι εργάζονται για τη σωτηρία των άλλων θα έχουνοι αμαρτίες συγχωρούνται και θα φέρουν σωτηρία στις ψυχές τους (βλέπε Δ&Γ 4:4; 31:5; 84:61).

Τι Λέει η Βίβλος για την προβολή;

Είναι βιβλική η προβολή; Απάντηση: Αν θέλουμε να υπακούσουμε στη θεμελιώδη εντολή του Ιησού να «κάνετε στους άλλους ό,τι θα θέλατε να κάνουν σε εσάς», πρέπει να απευθυνθούμε στους γύρω μας. Το προς Ρωμαίους 12 είναι ένα βασικό απόσπασμα για να σκεφτούμε τα ισχυρά γραφικά θεμέλια για το είδος της εργασίας προβολής του The Garden.

Ποιος είναι ο σκοπός της προβολής;

Το Outreach είναι μια προσπάθεια από άτομα σε έναν οργανισμό ή ομάδα να συνδέσουν τις ιδέες ή τις πρακτικές του με τις προσπάθειες άλλων οργανισμών, ομάδων, συγκεκριμένων κοινού ή του ευρύτερου κοινού. Σε αντίθεση με το μάρκετινγκ, η προβολή δεν περιστρέφεται εγγενώς γύρω από ένα προϊόν ή στρατηγικές για την αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Γιατί είναι σημαντική η προβολή;

Τα προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας είναι δρόμοι για να φέρουν ανάπτυξη στην κοινωνία και τους ανθρώπους γύρω μας, να αυξήσουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση για ευαίσθητα θέματα και να γίνουν ένα μέσο παροχής νέων, καινοτόμων λύσεων για την υγεία και τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που μαστίζουν τον κόσμο μας σήμερα.

Γιατί είναι σημαντική η προσέγγιση στην εκκλησία;

Χωρίς προσέγγιση, είναι αδύνατο να διαδοθεί ο λόγος του Χριστού στον κόσμο. Το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει το ευαγγέλιο, ακόμη και μόνο στην κοινότητά σας. Αυτά μπορεί να είναι πολύ αποθαρρυντικά νέα, αλλά μας δόθηκε μια τόσο καταπληκτική ευκαιρία να διαδώσουμε την αγάπη του Χριστού.

Ποια είναι παραδείγματα προσέγγισης;

Ορισμένες δημοφιλείς ομάδες και οργανώσεις που θα μπορούσατε να επιστρέψετε περιλαμβάνουν ένα οίκο ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων, το Habitat for Humanity, το καταφύγιο ζώων, την τοπική βιβλιοθήκη, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες ή ακόμα και την ευκαιρία να καθοδηγήσετε μια αθλητική ομάδα νέων.

Τι σημαίνει αποστολή στον Χριστιανισμό;

ΑΗ χριστιανική αποστολή είναι μια οργανωμένη προσπάθεια για τη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Οι αποστολές περιλαμβάνουν την αποστολή ατόμων και ομάδων πέρα ​​από τα σύνορα, συνήθως γεωγραφικά όρια, για να συνεχίσουν τον ευαγγελισμό ή άλλες δραστηριότητες, όπως το εκπαιδευτικό ή νοσοκομειακό έργο.

Ποιοι είναι οι 3 σκοποί μιας αποστολής;

Οι δηλώσεις αποστολής και οράματος διαδραματίζουν τρεις κρίσιμους ρόλους: (1) κοινοποιούν τον σκοπό του οργανισμού στα ενδιαφερόμενα μέρη, (2) ενημερώνουν την ανάπτυξη στρατηγικής και (3) αναπτύσσουν τους μετρήσιμους στόχους και στόχους με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η επιτυχία του οργανισμού στρατηγική.

Ποιοι είναι οι τρεις τύποι αποστολών;

Υπάρχουν 3 τύποι στρατιωτικών αποστολών: αποστολές παρατηρητών. ειρηνευτικές αποστολές· αποστολές επιβολής της ειρήνης.

Τι είπε ο Ιησούς για τις αποστολές;

Και ο Ιησούς μας λέει την αποστολή του σε αυτήν ακριβώς την προσευχή. Το συνοψίζει στο εδάφιο 2: «για να δώσει αιώνια ζωή σε όλους όσους [ο Πατέρας] του έχει δώσει». Η αποστολή του Χριστού ήταν να λυτρώσει έναν λαό μέσω της τέλειας ζωής του, της θυσίας του για εξιλέωση και της νικηφόρας ανάστασής του.

Γιατί είναι σημαντικό να δίνετε σε αποστολές;

Η γενναιοδωρία σας μπορεί να είναι το κλειδί για να φτάσετε στον κόσμο με το ευαγγέλιο. Μπορείτε να βοηθήσετε να φτάσετε στον κόσμο με το ευαγγέλιο γίνοντας Πολλαπλασιαστής Ανατολής-Δύσης. Οι πολλαπλασιαστές δίνουν μηνιαία δώρα που λάμπουν συνεχώς το φως του ευαγγελίου μεταξύ των απρόσιτων.

Ποιος ήταν ο σκοπός ή η αποστολή του Ιησού;

Ο Ιησούς στάλθηκε στον κόσμο για να έχουν οι άνθρωποι ζωή σε σχέση με τον Θεό. Ο στόχος της αποστολής του, σύμφωνα με το 14:6, είναι να «έρθουν» οι άνθρωποι στον Πατέρα, πράγμα που στο άμεσο πλαίσιο σημαίνει ότι μπορεί να γνωρίσουν και να πιστέψουν στον Θεό.

Τι είναι ο Χριστιανισμός για την προβολή;

Το Outreach Ministry είναι η πρακτική να κοιτάς πέρα ​​από τον εαυτό σουανθρώπους γύρω σας και να μοιράζεστε την αγάπη του Χριστού καθώς υπηρετείτε και συνδέεστε με την κοινότητά σας. Αυτό δεν απαιτεί μεγάλο προϋπολογισμό ή πενταετές σχέδιο. Μπορείτε απλά να ξεκινήσετε με ό,τι έχετε στο χέρι σας που μπορείτε να προσφέρετε στον διπλανό σας.

Γιατί είναι σημαντική η προσέγγιση στην εκκλησία;

Χωρίς προσέγγιση, είναι αδύνατο να διαδοθεί ο λόγος του Χριστού στον κόσμο. Το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει το ευαγγέλιο, ακόμη και μόνο στην κοινότητά σας. Αυτά μπορεί να είναι πολύ αποθαρρυντικά νέα, αλλά μας δόθηκε μια τόσο καταπληκτική ευκαιρία να διαδώσουμε την αγάπη του Χριστού.

Ποια είναι παραδείγματα προσέγγισης;

Ορισμένες δημοφιλείς ομάδες και οργανώσεις που θα μπορούσατε να επιστρέψετε περιλαμβάνουν ένα οίκο ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων, το Habitat for Humanity, το καταφύγιο ζώων, την τοπική βιβλιοθήκη, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες ή ακόμα και την ευκαιρία να καθοδηγήσετε μια αθλητική ομάδα νέων.

Τι λέει η Βίβλος για την αναζήτηση βοήθειας;

Ο Θεός θέλει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον σε περιόδους αγώνων και αμαρτιών. Η Γραφή το προστάζει: «Να φέρετε ο ένας τα βάρη του άλλου και έτσι να εκπληρώσετε το νόμο του Χριστού» (Γαλάτες 6:2). Όταν ζητάτε από κάποιον άλλο να σας βοηθήσει να σηκώσετε ένα βάρος, του δίνετε την ευκαιρία να υπηρετήσουν τον Θεό και να μοιραστούν την αγάπη του Χριστού μαζί σας.

Τι Λέει η Βίβλος για την προβολή;

Είναι βιβλική η προβολή; Απάντηση: Αν θέλουμε να υπακούσουμε στη θεμελιώδη εντολή του Ιησού να «κάνετε στους άλλους ό,τι θα θέλατε να κάνουν σε εσάς», πρέπει να απευθυνθούμε στους γύρω μας. Το προς Ρωμαίους 12 είναι ένα βασικό απόσπασμα για να σκεφτούμε τα ισχυρά γραφικά θεμέλια για το είδος της εργασίας προβολής του The Garden.

Τι είναι η προβολή στον Χριστιανισμό;

Η υπηρεσία προβολής είναι η πρακτική να κοιτάς πέρα ​​από τον εαυτό σου στους ανθρώπους γύρω σου και να μοιράζεσαι την αγάπη του Χριστού καθώς υπηρετείς και συνδέεσαι μετην κοινότητά σας. Αυτό δεν απαιτεί μεγάλο προϋπολογισμό ή πενταετές σχέδιο. Μπορείτε απλά να ξεκινήσετε με ό,τι έχετε στο χέρι σας που μπορείτε να προσφέρετε στον διπλανό σας.

Τι λέει η Βίβλος για τις Παγκόσμιες Αποστολές;

Απάντηση: Η Βίβλος δεν χρησιμοποιεί τη φράση «παγκόσμιες αποστολές», αλλά ο Θεός είναι σίγουρα αποστολικός (Λουκάς 19:10) και η αγάπη Του εκτείνεται σε όλο τον κόσμο (Ιωάννης 3:16). Η σωτηρία όλων των εθνών είναι μια ανησυχία για κάθε χριστιανό, με βάση τουλάχιστον τρεις παράγοντες που παρουσιάζονται στη Γραφή:

Τι λέει η Βίβλος για τις αποστολές προβολής του ευαγγελισμού;

Τι Λέει η Βίβλος για τις Αποστολές Ευαγγελισμού; Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει επάνω σας, και θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρεια, και μέχρι το τέλος της γης.»

Τι λέει η Βίβλος για την προσέγγιση;

Τι Λέει η Βίβλος για το Outreach; Και τους είπε: «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη τη δημιουργία. Αλλά ο Κύριος μου είπε: «Μη λες: «Είμαι μόνο νέος». γιατί σε όλους όσους σε στέλνω, θα πας, και ό,τι σε διατάξω, θα μιλήσεις. Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν αυτόν στον οποίο δεν πίστεψαν;

Πώς προμήθευσε ο Θεός τον Ιησού όταν πήγε σε αποστολές;

Όταν ο Θεός έστειλε τον Γιο του να κάνει το έργο των αποστολών στη γη, επέλεξε να τον παρέχει μέσω της πιστής οικονομικής υποστήριξης άλλων. Το εδάφιο Λουκάς 8:3 λέει το εξής: «Ιωάννα, η σύζυγος του Κούζα, η διαχειριστής του σπιτικού του Ηρώδη. Σουζάνα; και πολλά άλλα.


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: