• Waarom vrijwilligerswerk goed is voor je ziel?

  Waarom vrijwilligerswerk goed is voor je ziel?

  Vrijwilligerswerk is goed voor de ziel. Aan anderen geven kan een positieve invloed hebben op uw eigen welzijn door stress, depressie en eenzaamheid te verlichten. Vrijwilligerswerk kan je kennis laten maken met een nieuwe vriendenkring en een boost zijn voor je eigen psychologische welzijn. Vrijwilligerswerk is goed voor de ziel. Aan anderen geven kan een […]

 • Wat geloven christenen over het helpen van anderen?

  Wat geloven christenen over het helpen van anderen?

  De Bijbel zegt: “Iedereen moet de gave die hij heeft ontvangen gebruiken om anderen te dienen, en getrouw Gods genade toedienen in zijn verschillende vormen.” (1 Petrus 4:10) Het is in onze dienst dat iedereen Gods genade in actie zal zien als we ons geloof tonen. Dienstbaarheid is de belichaming van christelijke liefde voor anderen. […]

 • Wat leert het christendom over het helpen van anderen?

  Wat leert het christendom over het helpen van anderen?

  Instructies van Jezus om anderen te helpen. “Mijn bevel is dit: heb elkaar lief zoals ik van jullie heb gehouden.” “Geef aan degene die het je vraagt, en keer je niet af van degene die van je wil lenen.” “Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, opdat zij uw goede daden mogen zien […]

 • Hoe helpt vrijwilligerswerk je geloof?

  Hoe helpt vrijwilligerswerk je geloof?

  Gods Woord staat vol met verwijzingen naar het tonen van liefde, vrijgevigheid en het delen van onze gaven. De Heer noemt zelfs de voordelen van vrijwilligerswerk. Zoals te zien is in de bovenstaande voorbeelden, kunnen we vol vertrouwen verklaren dat het Gods hart is om anderen te dienen, en dat Hij ons ontworpen heeft om […]

 • Wat zegt de Bijbel over het helpen van anderen in nood?

  Wat zegt de Bijbel over het helpen van anderen in nood?

  “Geef aan iedereen die erom vraagt, en als iemand neemt wat van jou is, eis het dan niet terug.” “Niemand heeft grotere liefde dan dit: je leven geven voor je vrienden.” Jezus antwoordde: “Als je perfect wilt zijn, ga dan, verkoop je bezittingen en geef het aan de armen, en je zult een schat in […]

 • Wil God dat we anderen dienen?

  Wil God dat we anderen dienen?

  Hij zei: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart.” Toen zei Hij: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Matteüs 22:37, 39). We kunnen deze geboden gehoorzamen door anderen te dienen. Dat betekent dat we iets aardigs voor ze doen. Als we anderen dienen, kunnen we gelukkig zijn. Wat zegt God […]

 • Wat zei Jezus over het helpen van mensen?

  Wat zei Jezus over het helpen van mensen?

  Instructies van Jezus om anderen te helpen. “Mijn bevel is dit: heb elkaar lief zoals ik van jullie heb gehouden.” “Geef aan degene die het je vraagt, en keer je niet af van degene die van je wil lenen.” “Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, opdat zij uw goede daden mogen zien […]

 • Waar in de Bijbel deed Jezus zich vrijwillig voor?

  Waar in de Bijbel deed Jezus zich vrijwillig voor?

  Omdat hij van ons hield (Johannes 15:13), bood Jezus zich vrijwillig aan om onze Verlosser te zijn. Hij wilde het plan van onze hemelse Vader volgen en de eer aan onze hemelse Vader geven (Mozes 4:2). Waar in de Bijbel diende Jezus anderen? Jezus hield ervan anderen te dienen. Hij was het perfecte voorbeeld van […]

 • Waar in de Bijbel staat dat we gemeenschap nodig hebben?

  Waar in de Bijbel staat dat we gemeenschap nodig hebben?

  Psalm 133:1 (NIV) vertelt ons: “Hoe goed en aangenaam is het als Gods volk in eenheid samenleeft!” Onze cultuur kan christenen soms afschilderen als een behoorlijk saai stel. Maar dat kan (of mag) niet verder van de waarheid zijn! Gelovigen kunnen maf, geestig en gewoon heel leuk zijn om mee om te gaan. Waarom wil […]

 • Wat zegt de Bijbel over zending en outreach?

  Wat zegt de Bijbel over zending en outreach?

  Is outreach Bijbels? Antwoord: Als we het fundamentele gebod van Jezus willen gehoorzamen om ‘anderen aan te doen wat je wilt dat ze jou aandoen’, moeten we de hand reiken naar de mensen om ons heen. Romeinen 12 is een sleutelpassage bij het nadenken over de sterke schriftuurlijke fundamenten voor het soort outreach-werk van The […]

 • Waarom wil God dat we vrijwilligerswerk doen?

  Waarom wil God dat we vrijwilligerswerk doen?

  Gods Woord staat vol met verwijzingen naar het tonen van liefde, vrijgevigheid en het delen van onze gaven. De Heer noemt zelfs de voordelen van vrijwilligerswerk. Zoals te zien is in de bovenstaande voorbeelden, kunnen we vol vertrouwen verklaren dat het Gods hart is om anderen te dienen, en Hij heeft ons ontworpen om diezelfde […]

 • Wat zei Jezus over dienen?

  Wat zei Jezus over dienen?

  Jezus zei: “Ik ben in uw midden als degene die dient” (Lucas 22:27). Als ware volgelingen van Jezus moeten we ook anderen dienen. Service is anderen helpen die hulp nodig hebben. Christelijk dienstbetoon komt voort uit oprechte liefde voor de Heiland en uit liefde en zorg voor degenen die Hij ons kansen en aanwijzingen geeft […]

Heb je enige boek aanbevelingen?