Wat zei Jezus over dienen?


Jezus zei: “Ik ben in uw midden als degene die dient” (Lucas 22:27). Als ware volgelingen van Jezus moeten we ook anderen dienen. Service is anderen helpen die hulp nodig hebben. Christelijk dienstbetoon komt voort uit oprechte liefde voor de Heiland en uit liefde en zorg voor degenen die Hij ons kansen en aanwijzingen geeft om te helpen.

Wat zegt Jezus over dienen?

Jezus zei eens dat wat we ook doen voor de minste van onze buren, we dat voor Hem doen. Dus als je Hem echt wilt dienen, kun je het beste beginnen door de behoeftigen te dienen.

Wat zegt de Bijbel over dienen?

“Want broeders, u bent tot vrijheid geroepen; gebruik de vrijheid alleen niet als een gelegenheid voor het vlees, maar dien elkaar door liefde. Want heel de wet wordt in één woord vervuld, zelfs hierin; Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Hoe liet Jezus zien dat macht dient om te dienen?

Hij voedde massa’s hongerige mensen. Hij waste de voeten van Zijn discipelen. Hij genas zieken en wekte zelfs doden op. Jezus onderwees het belang van dienstbaarheid.


Geplaatst

in

door

Tags: