• Dlaczego wolontariat jest dobry dla twojej duszy?

  Dlaczego wolontariat jest dobry dla twojej duszy?

  Wolontariat jest dobry dla duszy. Dawanie innym może mieć pozytywny wpływ na twoje samopoczucie poprzez łagodzenie stresu, depresji i samotności. Wolontariat może wprowadzić Cię w nowe grono przyjaciół i poprawić Twoje samopoczucie psychiczne. Wolontariat jest dobry dla duszy. Dawanie innym może mieć pozytywny wpływ na twoje samopoczucie poprzez łagodzenie stresu, depresji i samotności. Wolontariat może […]

 • Co chrześcijanie myślą o pomaganiu innym?

  Co chrześcijanie myślą o pomaganiu innym?

  Biblia mówi: „Każdy z otrzymanych darów powinien służyć innym, wiernie udzielając łaski Bożej w jej różnych postaciach”. (1 Piotra 4:10) To w naszej służbie wszyscy zobaczą Bożą łaskę w działaniu, kiedy będziemy okazywać naszą wiarę. Służba jest ucieleśnieniem chrześcijańskiej miłości do innych. Czego chrześcijaństwo uczy o pomaganiu innym? Instrukcje Jezusa dotyczące pomagania innym. „Nakaz mój […]

 • Czego chrześcijaństwo uczy o pomaganiu innym?

  Czego chrześcijaństwo uczy o pomaganiu innym?

  Wskazówki Jezusa dotyczące pomagania innym. „Nakaz mój jest taki: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem”. „Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”. „Podobnie niech wasze światło świeci przed innymi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca w niebie. … Pismo Święte mówi […]

 • W jaki sposób wolontariat pomaga twojej wierze?

  W jaki sposób wolontariat pomaga twojej wierze?

  Słowo Boże jest pełne wzmianek o okazywaniu miłości, hojności i dzieleniu się naszymi darami. Pan wspomina nawet o korzyściach płynących z wolontariatu. Jak widać na powyższych przykładach, możemy śmiało oświadczyć, że serce Boga jest po to, by służyć innym, a On zaprojektował nas, abyśmy mieli taki sam zapał. Wyniki badań sugerują, że regularne wolontariat w […]

 • Co Biblia mówi o pomaganiu innym w potrzebie?

  Co Biblia mówi o pomaganiu innym w potrzebie?

  „Daj każdemu, kto cię prosi, a jeśli ktoś zabierze ci, nie żądaj zwrotu”. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Jezus odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Co Biblia mówi o dawaniu innym w potrzebie? […]

 • Czy Bóg chce, abyśmy służyli innym?

  Czy Bóg chce, abyśmy służyli innym?

  Powiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem”. Następnie powiedział: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mateusza 22:37, 39). Możemy przestrzegać tych przykazań, służąc bliźnim. To znaczy, że robimy dla nich coś dobrego. Kiedy służymy innym, możemy być szczęśliwi. Co Bóg mówi o służeniu innym? „Bracia, zostaliście wezwani do wolności; tylko nie używajcie […]

 • Co Jezus powiedział o pomaganiu ludziom?

  Co Jezus powiedział o pomaganiu ludziom?

  Wskazówki Jezusa dotyczące pomagania innym. „Nakaz mój jest taki: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem”. „Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”. „Podobnie niech wasze światło świeci przed innymi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca w niebie. … Co Bóg mówi […]

 • Gdzie w Biblii Jezus zgłosił się na ochotnika?

  Gdzie w Biblii Jezus zgłosił się na ochotnika?

  Ponieważ nas kochał (Ew. Jana 15:13), Jezus zgłosił się jako nasz Zbawiciel. Chciał podążać za planem Ojca Niebieskiego i oddać chwałę Ojcu Niebieskiemu (Mojżesz 4:2). Gdzie w Biblii Jezus służył innym? Jezus uwielbiał służyć innym. Był doskonałym przykładem służby. Powiedział: „Ja jestem pośród was jako ten, który służy” (Łk 22,27). Wiedział, że przyszedł na ziemię, […]

 • Gdzie w Biblii jest napisane, że potrzebujemy wspólnoty?

  Gdzie w Biblii jest napisane, że potrzebujemy wspólnoty?

  Psalm 133:1 (NIV) mówi nam: „Jak dobrze i miło, gdy lud Boży żyje razem w jedności!” Nasza kultura może czasami przedstawiać chrześcijan jako dość nudną grupę. Ale to nie może (lub nie powinno) być dalsze od prawdy! Wierzący mogą być głupkowaci, dowcipni i po prostu zabawni w towarzystwie. Dlaczego Bóg chce, abyśmy tworzyli społeczność? To […]

 • Co Biblia mówi o misjach i działalności ewangelizacyjnej?

  Co Biblia mówi o misjach i działalności ewangelizacyjnej?

  Czy zasięg jest biblijny? Odpowiedź: Jeśli chcemy być posłuszni podstawowemu przykazaniu Jezusa, aby „czynić innym to, co chciałbyś, aby oni czynili tobie”, musimy dotrzeć do tych, którzy nas otaczają. List do Rzymian 12 to kluczowy fragment w myśleniu o silnych biblijnych podstawach działalności ewangelizacyjnej prowadzonej przez The Garden. Pismo Święte uczy, że wszyscy jesteśmy powołani […]

 • Dlaczego Bóg chce, abyśmy byli wolontariuszami?

  Dlaczego Bóg chce, abyśmy byli wolontariuszami?

  Słowo Boże jest pełne wzmianek o okazywaniu miłości, hojności i dzieleniu się naszymi darami. Pan wspomina nawet o korzyściach płynących z wolontariatu. Jak widać na powyższych przykładach, możemy śmiało oświadczyć, że serce Boga jest przeznaczone do służenia innym, a On zaprojektował nas, abyśmy mieli ten sam zapał. Dlaczego wolontariat jest ważny dla Boga? Słowo Boże […]

 • Co Jezus powiedział o służbie?

  Co Jezus powiedział o służbie?

  Jezus powiedział: „Ja jestem pośród was jako ten, który służy” (Łk 22,27). Jako prawdziwi naśladowcy Jezusa musimy też służyć innym. Służba to pomaganie innym, którzy potrzebują pomocy. Służba na wzór Chrystusa wyrasta z prawdziwej miłości do Zbawiciela oraz z miłości i troski o tych, którym On daje nam możliwości i wskazówki, jak pomagać. Co Jezus […]

Czy możesz polecić książkę?