• Varför är volontärarbete bra för din själ?

  Varför är volontärarbete bra för din själ?

  Volontärarbete är bra för själen. Att ge till andra kan ha en positiv inverkan på ditt eget välbefinnande genom att lindra stress, depression och ensamhet. Volontärarbete kan introducera dig till en ny vänkrets och vara ett lyft för ditt eget psykologiska välbefinnande. Volontärarbete är bra för själen. Att ge till andra kan ha en positiv […]

 • Vad tror kristna om att hjälpa andra?

  Vad tror kristna om att hjälpa andra?

  Bibeln säger: ”Var och en bör använda vilken gåva han har fått för att tjäna andra och troget förvalta Guds nåd i dess olika former.” (1 Petrus 4:10) Det är i vår tjänst som alla kommer att se Guds nåd i handling när vi visar vår tro. Service är förkroppsligandet av kristen kärlek till andra. […]

 • Vad lär kristendomen om att hjälpa andra?

  Vad lär kristendomen om att hjälpa andra?

  Instruktioner från Jesus om att hjälpa andra. ”Mitt bud är detta: Älska varandra som jag har älskat er.” ”Ge till den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.” ”Låt på samma sätt ditt ljus lysa inför andra, så att de kan se dina goda gärningar och prisa […]

 • Hur hjälper volontärarbete din tro?

  Hur hjälper volontärarbete din tro?

  Guds ord är fyllt med referenser om att visa kärlek, generositet och dela med sig av våra gåvor. Herren hänvisar till och med på fördelarna med frivilligarbete. Som framgår av exemplen ovan kan vi med tillförsikt förklara att Guds hjärta är till för att tjäna andra, och han designade oss för att ha samma glöd. […]

 • Vad säger Bibeln om att hjälpa andra i nöd?

  Vad säger Bibeln om att hjälpa andra i nöd?

  ”Ge till var och en som ber dig, och om någon tar det som tillhör dig, så kräva inte tillbaka det.” ”Större kärlek har ingen än denna: att ge sitt liv för sina vänner.” Jesus svarade: ”Om du vill vara fullkomlig, gå och sälj dina ägodelar och ge till de fattiga, så kommer du att […]

 • Vill Gud att vi ska tjäna andra?

  Vill Gud att vi ska tjäna andra?

  Han sa: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta.” Sedan sa han: ”Du ska älska din nästa som dig själv” (Matt 22:37, 39). Vi kan lyda dessa bud genom att tjäna andra. Det betyder att vi gör något snällt för dem. När vi tjänar andra kan vi vara lyckliga. Vad säger Gud […]

 • Vad sa Jesus om att hjälpa människor?

  Vad sa Jesus om att hjälpa människor?

  Instruktioner från Jesus om att hjälpa andra. ”Mitt bud är detta: Älska varandra som jag har älskat er.” ”Ge till den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.” ”Låt på samma sätt ditt ljus lysa inför andra, så att de kan se dina goda gärningar och prisa […]

 • Var i Bibeln var Jesus frivillig?

  Var i Bibeln var Jesus frivillig?

  Eftersom han älskade oss (Johannes 15:13), anmälde han sig frivilligt att vara vår Frälsare. Han ville följa vår himmelske Faders plan och ge äran till vår himmelske Fader (Moses 4:2). Var i Bibeln tjänade Jesus andra? Jesus älskade att tjäna andra. Han var det perfekta exemplet på service. Han sa: ”Jag är bland er som […]

 • Var i Bibeln står det att vi behöver gemenskap?

  Var i Bibeln står det att vi behöver gemenskap?

  Psaltaren 133:1 (NIV) säger oss, ”Hur gott och trevligt det är när Guds folk lever tillsammans i enhet!” Vår kultur kan ibland framställa kristna som ett ganska tråkigt gäng. Men det kunde (eller borde inte) vara längre från sanningen! Troende kan vara fåniga, kvicka och bara riktigt roliga att vara runt. Varför vill Gud att […]

 • Vad säger Bibeln om mission och uppsökande verksamhet?

  Vad säger Bibeln om mission och uppsökande verksamhet?

  Är uppsökande bibliska? Svar: Om vi ​​vill lyda Jesu grundläggande befallning att ”göra mot andra vad du vill att de ska göra mot dig” måste vi nå ut till dem omkring oss. Romarbrevet 12 är ett nyckelställe i att tänka på de starka bibliska grunderna för Trädgårdens typ av uppsökande arbete. Skriften lär oss att […]

 • Varför vill Gud att vi ska vara frivilliga?

  Varför vill Gud att vi ska vara frivilliga?

  Guds ord är fyllt med referenser om att visa kärlek, generositet och dela med sig av våra gåvor. Herren hänvisar till och med på fördelarna med frivilligarbete. Som framgår av exemplen ovan kan vi med tillförsikt förklara att Guds hjärta är till för att tjäna andra, och han designade oss för att ha samma glöd. […]

 • Vad sa Jesus om tjänsten?

  Vad sa Jesus om tjänsten?

  Jesus sa: ”Jag är bland er som den som tjänar” (Luk 22:27). Som sanna efterföljare till Jesus måste vi också tjäna andra. Service är att hjälpa andra som behöver hjälp. Kristusliknande tjänst växer ur äkta kärlek till Frälsaren och av kärlek och omtanke för dem som han ger oss möjligheter och vägledning att hjälpa. Vad […]

Har du några bokrekommendationer?