Vad sa Jesus om tjänsten?


Jesus sa: ”Jag är bland er som den som tjänar” (Luk 22:27). Som sanna efterföljare till Jesus måste vi också tjäna andra. Service är att hjälpa andra som behöver hjälp. Kristusliknande tjänst växer ur äkta kärlek till Frälsaren och av kärlek och omtanke för dem som han ger oss möjligheter och vägledning att hjälpa.

Vad säger Jesus om att tjäna?

Jesus sa en gång att allt vi gör mot den minsta av våra nästa, gör vi mot honom. Så om du verkligen vill tjäna honom, är det bästa sättet att börja genom att tjäna de behövande.

Vad säger Bibeln om tjänst?

Ty, bröder, ni har blivit kallade till frihet; använd bara inte friheten för ett tillfälle för köttet, utan tjäna varandra genom kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i ett ord, även i detta; Du ska älska din nästa som dig själv.”

Hur visade Jesus att makt är till för tjänst?

Han matade mängder av hungriga människor. Han tvättade sina lärjungars fötter. Han botade de sjuka och till och med uppväckte de döda. Jesus lärde ut vikten av tjänande.


Publicerat

i

av

Etiketter: